It´s the fear

Text + překlad

It´s the fear

It waits for the day I will let it out.
To give it a reason, to give its might.

I fear who I am becoming,
I feel that I am losing the struggle within.
I can no longer restrain it,
my strength it is fading,
I have to give in.

It's the fear
Fear of the dark
It's growing inside of me,
that one day will come to life.
Have to save
To save my beloved,
there is no escape,
because my faith is horror and doom.

Hold down your head now,
just let me pass by.
Don't feed my fear,
if you don't want it out.

I fear who I am becoming,
I feel that I am losing all beauty within.
I can no longer restrain it,
my strength it is fading.
I have to give in.

It's the fear
Fear of the dark
It's growing inside of me,
that one day will come to life.
Have to save
To save my beloved,
there is no escape,
because my faith is horror and doom.

Long ago it came to me
and ever since that day,
infected with its rage
but it ends today.

It's the fear
Fear of the dark
It's growing inside of me,
that one day will come to life.
Have to save
To save my beloved,
there is no escape,
because my faith is horror and doom.

 

To je strach

 

Čeká to na den, kdy to vypustím,

kdy tomu dám důvod, jeho vlastní moc.

 

Bojím se toho, čím se stávám,

že prohrávám svůj vnitřní boj,

už to déle neovládnu,

ztrácím sílu,

musím tomu podlehnout.

 

Je to strach,

strach ze tmy,

který ve mně roste,

aby jednoho dne ožil.

Musím zachránit

zachránit svého milovaného,

protože věřím na děs a zkázu.

 

Skloň teď svou hlavu

a nech mě projít.

Nekrm můj strach,

když mě ho nechceš zbavit.

 

Bojím se toho, čím se stávám,

že ztrácím svou vnitřní krásu,

už to déle neovládnu,

ztrácím sílu,

musím tomu podlehnout.

Je to strach,

strach ze tmy,

který ve mně roste,

aby jednoho dne ožil.

Musím zachránit

zachránit svého milovaného,

protože věřím na děs a zkázu.

 

Přišlo to ke mně už dávno,

a od té doby mě to pokaždé

nakazí svým hněvem,

ale to dnes skončí.

 

Je to strach,

strach ze tmy,

který ve mně roste,

aby jednoho dne ožil.

Musím zachránit

zachránit svého milovaného,

protože věřím na děs a zkázu.