Murphyho zákony II

Víte-li, že se něco může pokazit a učiníte-li veškerá možná opatření, aby se tak nestalo, pokazí se něco docela jiného.

Když se někde něco pokazí, pak je pokažené všude všechno.

Když něco kazíte dostatečně dlouho, zjistíte nakonec, že to vlastně děláte správně.

Když už něco packáte, pozor přitom na packy.

Být dochvilný znamená pouze dopustit se omylu včas.

Není pravé cesty k nepravostem.

Nezdar je příležitost začít podruhé chytřeji.

Nejkratší vzdálenost mezi dvěma body je vývrtka směrem k zemi.

Kdyby člověk věděl, co dělá, byla by to asi nuda.

  Z toho vyplývá:

  I když je to nuda, neznamená to ještě, že člověk ví, co dělá.

Je rychlejší udělat něco pořádně než vysvětlovat, proč jsem to udělal špatně.

Platnost Murphyho zákona může být pozdržena nebo oddálena za předpokladu, že toto zdržení či oddálení způsobí v budoucnu tím větší škody.

Velikost škod je přímo úměrná počtu přihlížejících.

Pokud se dva vývody z Murphyho zákona navzájem vylučují, pak platí ten, který počítá s více škodami.

Jestli se vám na poprvé nikdy nic nepovede, rozhodně se nedávejte na parašutismus.

Holfstadterův zákon: Všechno trvá déle, než dopředu předpokládáte a ani brát v úvahu Holfstadterův zákon vám při tom nepomůže.

Sebepečlivější plány nikdy nenahradí pořádnou porci štěstí.

Nic není dostatečně chráněno před průměrně talentovaným blbem.

Když se ti něco povede, snaž se nevypadat moc překvapeně.

Zvrácenost vesmíru je nekonečná.

Žádný zákon nebývá pojmenován po tom, kdo jej zformuloval.

Jde-li citát pozměnit, stane se tak.

Žádný problém není dost velký, aby se nedal někam přimontovat.

Problém nevyřešíme, budeme-li myslet stejně, jako když jsme si ho způsobili.

Logika je systematická metoda, jak dospět k nesprávným závěrům s co největší sebejistotou.

Skvělá příležitost se chytře maskuje jako neřešitelný problém.

  Z čehož vyplývá:

  Totéž platí i naopak.

První kuchařská zásada: Jsi-li v rejži, odstav ji.

Článek o chybách bývá samá chyba.

Poprask kolem toho, že je něčí jméno v článku vytištěno špatně, bývá přímo úměrný bezvýznamnosti dotčené osoby.

Na každý lidský problém existuje řešení - elegantní, přijatelné a naprosto špatné.

Hledej snadné postupy - a zpochybni je.

Nerozhodnost je klíčem k pružnosti.

Nejjednodušší vysvětlení je, že to prostě nedává smysl.

Odborník je ten, který se již dokázal ve své úzké specializaci dopustit všech možných chyb.

Třikrát za sebou něco správně odhadni a jsi pasován na odborníka.

Originalita tkví v umění zatajit prameny.

Dá-li se něco vysvětlit něčí blbostí, není třeba hledat jiné vysvětlení.

Nejlepší ochranou proti logice je ignorace.

V den zkoušky učitel nikdy nechybí.

Pozornost studentů je konstantní bez ohledu na velikost třídy. To znamená, stoupá-li celkový počet studentů, míra pozornosti u jednotlivců přímo úměrně klesá.

Kdykoliv může chybně použité slovo nebo písmeno pozměnit smysl celé věty, pak se do ní jistě vloudí a to tak, aby způsobilo co největší trapas.

Dvě zásady, jak v životě dosáhnout absolutního úspěchu: Nikdy neříkej všechno, co víš.

Nikdy nedovolte, aby vám fakta nabourala důkladně promyšlené špatné rozhodnutí.

Vlastenectví je ochota zabíjet a nechat se zabít kvůli prkotinám.

Člověk by měl odpouštět svým nepřátelům, ale až poté, co se bezpečně houpou na oprátce.

Politika je jemné umění, jak získat hlasy chudých a peníze bohatých za slib, že budete jedny chránit před druhými.

Není nic pravdivějšího než když politik lže.

Poctivý politik je takový politik, který splní to, kvůli čemu byl podplacen.

Diplomat je člověk, který vás pošle ke všem čertům takovým způsobem, že se na tu cestu ještě budete těšit.

Nepřátel se neboj, potopí tě spojenci.

Pravidla předvolebních výsledků:

  1. Pokud výsledky hovoří ve váš prospěch, ohánějte se jimi.

  2. Pokud výsledky hovoří silně ve váš neprospěch, za a) zesměšněte je nebo za b) zdůrazněte vrtkavost veřejného mínění.

  3. Pokud výsledky hovoří jen lehce ve váš neprospěch, snažte se dojmout zaujetím ublíženecké pozice.

  4. Pokud jen těsně vedete, dávejte najevo překvapení z vlastní síly.

Výzkum je výpravou do uliček s cílem zjistit, nejsou-li slepé.

Výzkum je to, co dělám, když nevím, co dělám.

Pár měsíců v laboratoří vám kolikrát ušetří pěkných pár hodin, které byste museli strávit v knihovně.

Máš-li správné údaje, řešíš špatný problém.

Věda je víra v nevědomost odborníků.

Zákony dynamiky:

  1. Těleso v pohybu míří vždy špatným směrem.

  2. Těleso v klidu je vždy na špatném místě.

  3. Energie ke změně obou těchto stavů je vždy vyšší, než jste ochotni vynaložit, ale ne zas tak velká, abyste mohli daný úkol prohlásit za absolutně nemožný.

Hmotu nelze ani vytvořit, ani zničit, lze ji jen zašantročit.

Zákon relativity: Život je krátký, ale tříhodinový film je nekonečný.

To, co si představujeme jako řád, je jen převládající forma chaosu.

Biologický druh začne být chráněný, až když je beznadějně vyhuben.

Nejspolehlivější způsob, jak se zbavit toxického odpadu, je překlasifikovat ho na netoxický.

Matematik je člověk, který si rád přičte k dobru všechno, kromě odpovědnosti.

Vynášíme-li funkci na grafu, nechť je tloušťka čáry nepřímo úměrné přesnosti údajů.

Statistika je logická a přesná metoda, jak nepřesně sdělit polopravdu.

Nikdy se nepouštějte do křížku s neživými objekty.

Mechanický předmět nesmí nikdy poznat, že máte naspěch.

Čím úsporněji práci naplánujeme, tím větší je šance, že ji budeme muset předělávat.

Poté, co vám oprava zabere tři čtvrtě hodiny, přijdete na způsob, jak ji mít hotovou za pět minut.

Mnoho lidí svou příležitost propásne, neboť je oblečena v montérkách a až příliš připomíná práci.

Etapy vývoje systémů:

  1. Vášnivé nadšení.

  2. Rozčarování.

  3. Naprostá bezradnost.

  4. Hledání viníka.

  5. Potrestání nevinných.

  6. Povýšení nezúčastněných.

Zákony dokumentace:

  1. Pokud by měla existovat, neexistuje.

  2. Pokud existuje, je zastaralá.

  3. Pouze zbytečná dokumentace se vymyká předchozím dvěma zákonům.

Jediná speciální matice, šroubek nebo vrut, který vám padne do oka, kdykoliv otevřete tašku s nářadím, se ztratí ve chvíli, kdy je budete potřebovat.

Čeho je příliš, to je vždycky ošklivé.

K čemu je přebytečná součástka, zjistíte, až když ji vyhodíte.

Máš-li jen jeden hřebík, určitě se ohne.

Co je přizpůsobivé, to je nakonec nutno přizpůsobit.

Všechny počítače pracují stejně pomalu.

Aplikace počítačové technologie znamená prostě najít správný klíč a praštit jím do správného šroubu.

Nová verze programu se vám zhroutí, jakmile odstraníte starou verzi.

  Z čehož vyplívá:

  Starou verzi už se vám nepodaří nainstalovat zpět.

Murphyho počítačové definice:

  Hardware: Ta část počítače, do které můžete kopnout, když přestane fungovat software.

  Software: Ta část počítače, která "zatuhne" v tu nejméně vhodnou chvíli.

  Přídavná zařízení: Díly nekompatibilní s vaším počítačem.

  Tiskárna: Součást výbavy počítače, která se ucpe, jakmile se nedíváte.

  Šňůra: Ta součást počítače, která je příliš krátká.

  Myš: viz nadávky.

  Zálohování: operace, kterou nikdy nestihnete včas.

  Restore: Postup, který funguje bezvadně, dokud ho nepotřebujete.

  Paměť: Ta část počítače, které není nikdy dost.

  Chybové hlášení: Žádost o potvrzení likvidace vašich dat.

  Soubor: Ona složka, kterou v počítači nikdy nemůžete najít.

  Procesor: Ta část počítače, která je vždy zastaralá.

  Manuál: Ta součást výbavy počítače, která je naprosto nesrozumitelná.

Jediný soubor, v němž neprovedete antivirovou zkoušku, bude nebezpečně zavirovaný.

Digitální displej poskytuje mylné informace s přesností dříve nedosažitelnou.

Naléhavá situace nastává pouze tehdy, zapomenete-li doma pager.

Pokud trvá stahování souboru celou hodinu, pak v 59. minutě dojde k výpadku spojení.

Při natahování internetové stránky poběží váš požadavek tou nejnemožnější oklikou.

Nejpromyšlenější zadání dotazu do vyledávacího programu přináší obvykle nulový výsledek.

Čím naléhavěji určitou internetovou stránku potřebujete, tím pravděpodobněji už na serveru není.

Překlepů si všimnete, až když odklepnete příkaz k odeslání.

Jakýkoliv citát vyskytující se na internetu dvakrát má buď různé znění nebo různé určení autora nebo obojí.

Umělá inteligence se nikdy nevyrovná přirozené hlouposti.

Mluvit pravdu se vždy vyplácí - pokud ovšem nejste vyjímečně schopný lhář.

Člověk vynalezl jazyk, aby uspokojil svou potřebu stěžovat si.

Prohlásíte-li o někom něco špatného, zjistíte, že totéž se dá říct i o vás.

Je úžasné, jak jsou k vám lidé milí, když vědí, že už jste na odchodu.

Přítel je ten, kdo o váš ví všechno, a přesto vás má rád.

První shozená kila zmizí zrovna z těch partií, kde by si je člověk rád ponechal.

Žena bez muže je jako ryba bez byciklu.

Kdyby náš svět měl nějakou logiku, nejezdili by muži na koni obkročmo.

Udělená vyjímka se napříště stává očekávanou výsadou.

Každý krok, pro nějž neexistuje logické vysvětlení, se považuje za "podnikovou strategii".

Nesnažte se stát nenahraditelným. Nelze-li vás nahradit, nelze vás ani povýšit.

Jste-li dobří, hodí vám na krk veškerou práci. Jste-li opravdu dobří, dokážete se jí zbavit.

Jediné, co nás chrání před byrokracií, je její neúčinnost.

Čím delší název funkce, tím bezvýznamější postavení.

Týmová práce znamená promarnit polovinu času tím, že vysvětlujete ostatním, v čem se mýlí.

Těší-li vás práce, děláte ji špatně.

K nehodám dochází, když se dva snaží na věc vyzrát v tutéž chvíli.

Člověk, jemuž jste právě zabrali místo k parkování, je týž, k němuž jdete dělat vstupní pohovor do zaměstnání.

Pokud ocházíte z práce pozdě, nikdo to nezaregistruje. Pokud odcházíte dřív, potkáte se se šéfem na parkovišti.

Pravidlo sekretářek: Jakmile si uděláte kafíčko, pověří váš šéf prací, která trvá tak dlouho, dokud káva úplně nevystydne.

Kdykoliv se vám u stolu zjeví šéf, zabýváte se něčím nepodstatným.

Odkládáte-li svou práci dostatečně dlouho, máte šanci, že ji někdo udělá za vás.

Můžete si jít, kam chcete, stačí se tvářit vážně a mít v ruce desky.

V obchodním dopise nikdy nepokládejte dvě otázky. Dostanete vyčerpávající odpověď na tu, která vás zajímá méně a o té druhé tam nepadne ani slovo.

Chcete-li vyvolat zájem o nějaké zboží, postavte před něj v regálu něco hodně velkého a těžkého.

Čitelnost kopie je nepřímo úměrná její důležitosti.

Pravidlo třídění: Všechno lze zařadit pod "různé".

Přesnost je výsledný součet vzájemně se rušících chyb.

Ten, kdo navrhuje, aby se účet platil rovným dílem, si objednal nejdražší jídlo.

Jsou tři druhy lidí: ti kteří umějí počítat a ti, kteří ne.

Nic ve známém vesmíru se nepohybuje rychleji než falešná směnka.

Když nechybí vůle, zmaří všechno vůl.

Nekonečno je, když jeden právník čeká na druhého.

Nikdy nevěřte právníkovi, který říká, že si jenom tak rychle něco načrtl.

Projednávání je úspěšné, odejdou-li všechny strany s pocitem, že sedly na lep.

Je-li zboží označeno nápisem "speciálně určeno ženám", jde o tentýž model, jako pro muže, jen dvakrát tak drahý.

Průvodce uměním: socha je to, do čeho vrazíte, když poodstoupíte, abyste si prohlédli obraz.

Pokud se přijdete jenom porozhlédnout, neustále vás otravuje nějaká prodavačka. Pokud přijdete nakupovat, prodavačky se nedočkáte.

Marketingové zákony:

  Nikdy nenaleťtě na své vlastní reklamní triky.

  Nikdy se ke svému marketingu nestavte po větru.

Princip bankovních služeb:

  Přijdete konečně na řadu, pokladní zavře přepážku.

  Nápis "obslouží vás u vedlejší přepážky" vás nasměruje k přepážce, která je taky zavřená.

Když máte ruce celé od šmíru, začne vás svědit nos.

Součástka připevněná dvěma šrouby bývá ukryta za součástkou připevněnou osmi šrouby.

Gumu prorazíte obvykle den poté, co skončí zlevněný výprodej pneumatik.

Jen co objevíte všechny zkratky a volná parkovací místa, přeloží vás do jiného města.

Zůstanou-li na parkovišti jen dvě auta, jedno brání druhému v odjezdu.

Vzdálenost místa na parkovišti od vašeho domu roste úměrně s váhou zavazadel, která musíte odnést.

Motelové moudro: Člověk, který ráno odjíždí jako první, zaparkoval přímo pod vaším oknem.

Dopravní strážník koná svou denní obchůzku zásadně v době, kdy zapomenete zaplatit u automatu parkovné.

První speleologický zákon: Nikdy se nesnažte prolézt otvorem  menším než vaše hlava.

Každý den začni s úsměvem a máš to odbyto.

Všechno se jednou člověku vrátí, jen drobné z automatu nikdy.

Co je komu určeno, tomu nikdo neunikne... pokud to ovšem nejde poštou.

Nevadí, že upadnete, pokud přitom na podlaze objevíte něco zajímavého.

Když se vám konečně podaří vyjít s penězi, není kam si vyjít.

Všechno, co se dělá v troubě, se buď připálí nebo je to nedopečené. Všechno, co se dělá v mikrovlnné troubě, se připálí a zároveň je to nedopečené.

Nikdy nešlapte do ničeho měkkého.

Každá tvrdá potravina časem měkne. Každá měkká potravina časem tvrdne.

Potřeštěnost je dědičná - získáváme ji od vlastních dětí.

Tři způsoby, jak mít něco hotové:

  1. Udělat to sám.

  2. Najmout si na to lidi.

  3. Zakázat to dětem.

Děti jsou nevyzptytatelné. Nikdy nevíte, při jakém prohřešku proti vlastním zásadám vás zase přistihnou.

Nikdy si nestoupej mezi psa a patník.

Máte-li volnou jen jednu ruku a chcete-li odemknout, máte klíče stále jistě v druhé kapse.

Máte-li za to, že jste něco zapomněli vypnout a vrátíte se kvůli tomu, bude to vypnuté. Máte-li za to, že jste to vypli, bude to zapnuté.

Ztracená ponožka se objeví, až když tu druhou vyhodíte.

Pravděpodobnost nečekané průtrže mračen narůstá přímo úměrně množství kožených oděvů, které máte na sobě.

V okamžiku, kdy štěstí zaklepe i u vašich dveří, sedíte právě na záchodě.

Do střechy nikdy nezatíká tam, kde je zjevná díra.

Na kroužku s mnoha klíči se vždycky najde jeden, který se nehodí nikam.

Při prvním zatažení za šňůru se závěsy pohnou vždy opačným směrem.

Těm, kdo tvrdí, že je pokrok dobrý, připomeňte hlasovou schránku.

Dosáhli jsme pokroku. Už to s námi nejde z kopce tak rychle.

Když nemusíš šlapat, měj se na pozoru, jedeš z kopce.

Žít ze vzpomínek má jednu výhodu - je to levnější.

Nostalgie znamená připustit, že život tak nesnesitelný, jak nám tehdy připadal.

Přestanete-li kouřit, pít a flámovat, nebudete žít o nic déle, jen vám to bude připadat delší.

Nelamte si hlavu s tím, jak se vyhnout svodům. Až budete starší, začnou se svody vyhýbat vám.

Ctnost pramení z nedostatku pokušení.

Tradice jsou řešení, u nichž už jsme zapomněli na původní problém.

Víra znamená být o něčem přesvědčen a přitom vědět, že to není pravda.

Irské přísloví: V hospodě neprší.

Je dobré mít na paměti, že celý vesmír se až na jednu zanedbatelnou vyjímku skládá  z těch druhých.

Bůh při stvoření člověka poněkud přecenil své síly.

Některé věci jsou tak vážné, že o nich lze mluvit jen v žertu.

Jádro filozofování je, že začnete s něčím tak triviálním, co snad ani nestojí za vyslovení a skončíte u něčeho tak paradoxního, že tomu nikdo neuvěří.

Není pravda, že život je jedna hrůza za druhou - je to jedna jediná hrůza nepřetržitá.

Restrandova poznámka: Můj pesimismus je tak hluboký, že podezřívám ostatní pesimisty z neupřímnosti.

Postřeh starého metaře: Jen málokerej čovjek se vipracuje na pruměrnou uroveň.

Nejhorší pro holohlavého turistu je zdolávat hřebeny.

To, že jsi paranoik, ještě neznamená, že po tobě opravdu nejdou.

Spousta lidí si plete krátkou paměť s čistým svědomím.

Zdravý rozum je jen choromyslnost orientovaná správným směrem.

Seďte u mistrových nohou dost dlouho, a začnete je cítit.

Když nevíš, kudy kam, stůj pevně na svém místě.

Voltairův výrok: Aforismus ještě nic nedokazuje.

Lepší vrabec v hrsti nežli nad hlavou.

Člověk občas narazí na pravdu, ale většinou se zase otřepe a jde zas dál.

Nikdo si nemůže být jistý životem, svobodou ani majetkem, dokud zasedá parlament.

Pokud se několik věcí mělo pokazit, ale nepokazilo, bylo by pro ně bývalo vhodnější, kdyby se pokazily.

Podívá-li se člověk na svůj problém dostatečně zblízka, zjistí, že je sám součástí toho problému.

Snažíme-li se porozumět něčemu izolovaně, zjistíme, že je to propojené se vším na světě.

Pravidlo politických slibů: Pravda je věc relativní.

Některé věci nelze vědět - nevíme však, o které věci jde.

Jak kdo do lesa volá, takového ze sebe dělá vola.

Když si mohou lidé dělat, co chtějí, většinou napodobují jeden druhého.

Omyl v předpokladu se objeví v závěrečné fázi.

Nepřítomná osoba je ta, která je pověřená řešením problému.

Zákon zásilkových služeb:

  Nenapíšeme-li rozhořčený dopis, nikdy naši zásilku nevyřídí.

  Napíšeme-li ho, přijde nám objednané zboží dřív, než dopis dorazí k adresátovi.

Šedesátidenní záruka vám zaručí, že 61. se vám výrobek pokazí.

Když už bota padne, vypadá strašně.

Nikdy se neptejte holiče, jestli potřebujete ostříhat. Nikdy se neptejte prodavače, jestli prodává za slušnou cenu.

Je-li někde napsáno "univerzální velikost," nepadne to nikomu.

Stojí-li pes nebo kočka u dveří, vždy je to z nesprávné strany.

Protrhne-li se vám nákupní taška, jsou v ní zcela jistě vajíčka.

Čím pečlivější je nákupní seznam, tím větší je pravděpodobnost, že ho nakonech zapomenete doma.

Tělo do vany ponořené, způsobuje, že začně zvonit telefon.

Kdykoliv člověk vytočí omylem špatné číslo, nikdy není obsazeno.

Každá barva bez ohledu na kvalitu nebo složení drží na jakémkoliv povrchu, naneseme-li ji na něj nechtíc.