See who I am

Text + překlad 

See who I am

Is it true what they say,
are we too blind to find a way?
Fear of the unknown clouds our hearts today.
Come into my world,
see through my eyes.
Try to understand,
don't want to lose what we have.

We've been dreaming
but who can deny,
it's the best way of living
between the truth and the lies.

See who I am,
break through the surface.
Reach for my hand,
let's show them that we can
free our minds and find a way.
The world is in our hands...
This is not the end.

Fear is withering the soul
at the point of no return.
We must be the change
we wish to see.
I'll come into your world,
see through your eyes.
I'll try to understand,
before we lose what we have.

We just can't stop believing
because we have to try.
We can rise above
their truth and their lies.

See who I am,
break through the surface.
Reach for my hand,
let's show them that we can
free our minds and find a way.
The world is in our hands...
This is not the end.

See who I am,
break through the surface.
Reach for my hand,
let's show them that we can
free our minds and find a way.
The world is in our hands...
This is not the end.

I hear their silence
preaching my blame.
Will our strength remain
if their power reigns?

See who I am,
break through the surface.
Reach for my hand,
let's show them that we can
free our minds and find a way.
The world is in our hands...
This is not the end.

See who I am,
break through the surface.
Reach for my hand,
let's show them that we can
free our minds and find a way.
The world is in our hands...
This is not the end.

 

Koukni, kdo jsem

 

Je pravda, co říkají?

Jsme příliš slepí, abychom našli cestu?

Strach z neznáma dnes zahaluje naše srdce.

Vejdi do mého světa,

dívej se mýma očima.

Snaž se pochopit,

nechci ztratit to, co máme.

 

Snili jsme,

ale kdy může popřít,

že je to nejlepší způsob, jak žít

mezi pravdou a lží.

 

Koukni, kdo jsem,

nahlédni pod povrch,

vezmi mě za ruku,

ukažme jim, že můžeme

osvobodit naše mysli a najít cestu.

Svět je v našich rukou.

Tohle není konec.

 

Strach sžírá duši

v místě, odkud není návratu.

My musíme být ta změna,

kterou si přejeme vidět.

Vejdu do tvého světa,

budu se dívat tvýma očima.

Budu se snažit pochopit,

než ztratíme to, co máme.

 

Nemůžeme prostě přestat věřit,

protože se musíme snažit.

Můžeme se povnést

nad jejich pravdu i lži.

 

Koukni, kdo jsem,

nahlédni pod povrch,

vezmi mě za ruku,

ukažme jim, že můžeme

osvobodit naše mysli a najít cestu.

Svět je v našich rukou.

Tohle není konec.

 

Koukni, kdo jsem,

nahlédni pod povrch,

vezmi mě za ruku,

ukažme jim, že můžeme

osvobodit naše mysli a najít cestu.

Svět je v našich rukou.

Tohle není konec.

 

Slyším jejich ticho,

jak hlásá mou vinu.

Přetrvá naše síla,

když jejich moc vládne?

 

Koukni, kdo jsem,

nahlédni pod povrch,

vezmi mě za ruku,

ukažme jim, že můžeme

osvobodit naše mysli a najít cestu.

Svět je v našich rukou.

Tohle není konec.

 

Koukni, kdo jsem,

nahlédni pod povrch,

vezmi mě za ruku,

ukažme jim, že můžeme

osvobodit naše mysli a najít cestu.

Svět je v našich rukou.

Tohle není konec.