Weight of the world

 

Text + překlad 

Weight of the world

 

Feels like the weight of the world,
Like God in heaven gave me a turn.
Don't cling to me, I swear I can't fix you.
Still in the dark, can you fix me?

Freefall, freefall, all through life.

If you love me, then let go of me.
I won't be held down by who I used to be.
She's nothing to me.

Feels like the weight of the world,
Like all my screaming has gone unheard.
And oh, I know you don't believe in me.
Safe in the dark, how can you see?

Freefall, freefall, all through life.

If you love me, then let go of me.
I won't be held down by who I used to be.

If you love me, then let go of me
I won't be held down by who I was

If you love me, then let go of me
I won't be held down by who I used to be


 

Tíha světa

 

Je to, jako by na mě spočívala tíha celého světa,

jako by Bůh nechal všechno na mě.

Neupínej se ke mně, přísahám, že ti nedokážu pomoct.

Jsem stále ve tmě, dokážeš ty pomoci mně?

 

Volný pád, volný pád celým životem.

 

Jestli mě miluješ, tak mě nech odejít.

Nechci zůstat tou, kterou jsem bývala.

Už to nejsem já.

 

Je to, jako by na mě spočívala tíha celého světa.

Jako by všechny mé výkřiky vyzněly do ztracena.

A, oh, já vím, že ve mě nevěříš.

Jak bys mohl, když se ukrýváš ve tmě?

 

Volný pád, volný pád celým životem.

 

Jestli mě miluješ, tak mě nech odejít.

Nechci zůstat tou, kterou jsem bývala.

 

Jestli mě miluješ, tak mě nech odejít.

Nechci zůstat tou, kterou jsem byla.

 

Jestli mě miluješ, tak mě nech odejít.

Nechci zůstat tou, kterou jsem bývala.