Citáty

Je lepší shořet než vyhasnout.

Sedmkrát upadneš, osmkrát vstaň.

Život je dar a darovanému koni na zuby nekoukej.

Můžeš mít hlavu v oblacích a přitom cítit písek pod nohama.

Život je spánek, jehož snem je láska.

Ve snu se ocitáme ve světě, který je jen náš, ať už se vznášíme na oblacích nebo se topíme v nejhlubším oceánu.

Štěstí lze najít i v té nejtemnější době, pokud nezapomeneme, že je světlo.

Nadějě umírá poslední.

Nejsmutnější slovo na světě je kdyby.

Když jsem se ocitl úplně na dně, uslyšel jsem klepání zezdola.

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.

Až ti bude nejhůř, otoč se tváří ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.

Život je jako žebřík do kurníku. Krátkej a podělanej.

Život je jeviště, ty na něm musíš hrát. I když srdce krvácí, tvář se musí smát.

Dobří lidé se dostanou do nebe. Ti zlí tam, kam chtějí.

Neplač, když večer zapadne slunce, nebo přes slzy neuvidíš krásu hvězd.

Přítel je ten, kdo o nás ví vše a přesto nás má rád.

Pozorujeme hvězdy, protože jsme lidé nebo jsme lidé, protože pozorujeme hvězdy?

Přátelé jsou jako andělé, kteří nás zvednou, když naše křídla zapomenou létat.

Život je boj, tak se tu všichni pozabíjejte a já bych z dovolením prošla.

Kdo hledá přátele bez chyb, zůstane bez přátel.

Život je jako hodina matematiky. Sčítáš, odečítáš, dělíš, násobíš. Najednou uděláš chybu! Chceš ji opravdit, ale POZDĚ! ZVONÍ!

Život je jako bonboniera, nikdy nevíš co ochutnáš.

Život lze chápat jen zpětně, žít jej však musíme dopředu.

Neberte život příliš vážně. Stejně z něj nevyváznete živí.

Nevadí, když zakopnete, pokud přitom na zemi objevíte něco zajímavého.

Nejtěžší věc v životě je naučit se dávat sbohem tak, aby to nikomu neublížilo.

Práce vyplní každý jí vymezený prostor.

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho.

Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu.

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.

To co jsme nezměníme. To kdo jsme se mění každou vteřinu.

Nesleduj čas. Vždycky je právě teď.

Mozek je nástroj, jímž myslíme, že myslíme.

Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali. Ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.

Nikdo nehledá někoho za pecí, pokud tam sám nebyl schovaný.

Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše problémy, ale nasere tolik lidí, že je dobré si ji uchovat.

Buď cestu najdu, nebo si udělám vlastní.

Všem věř a nikomu nedůvěřuj.

Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům...

Nahoru musí každý sám, dolů už ti všichni pomůžou.

Neboj se protivníků. Potopí tě spojenci.

Žádný cíl není tak daleko, aby na něj nedosáhla křídla tvých snů...

Jestli se ti nelíbí náš svět, vytvoř si svůj vlastní, ale neztrať se v něm.

Když nemusíš šlapat, měj se na pozoru. Jedeš z kopce.

Osud zná dva způsoby, jak nás drtit. Odmítáním našich přání a jejich plněním.

Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude jen když na té zemi zůstane.

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné.

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříme, když odvrátíme pohled od svého cíle.

Nic neutře slzy líp než ruka toho, kdo je způsobil.

Bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně.

Čím míň toho vím, tím víc se učím. Čím víc se učím, tím víc toho vím. Čím víc toho vím, tím víc toho zapomenu. Čím víc toho zapomenu, tím míň toho vím. Tak proč se vlastně učím?

Není nic stálejšího než změna.

Zlomené srdce bolí, ale nemít si co zlomit bolí ještě víc.

Miluj své nepřátele. Dožene je to k šílenství.

Smrt je trestem pro ty, co zůstali.

Bolest čeká vždy s obnaženou sekerou.

Kdo váhá, buď nezná důsledky nebo je zná příliš dobře.

Dokud dýchám, doufám.

Nepředvídatelné není vymyšlené, vyfantazírované nebo vysněné, ale bezmezně skutečné.

Nehmotnou branou někdy vcházíme ze skutečnosti do svých přeludů. Nelze ji zamknout, neboť neexistuje klíč, jenž by uvěznil ústa myšlenky. Jen smrt jej má a možná ani ta. Hle, jak se v ranní rose třpytí prach! A na něm tichá šlépěj naděje.

Nejdelší je život největšího množství nadějí.

Jsou dny, které přijdou vzít si náš čas.

Když si budeš připisovat malou cenu, veř, že svět ji nezvýší.

Nesnaž se být lepší než tví současníci nebo předchůdci. Snaž se být lepší než jsi.

Nejhorší není to, čeho jsme se dopustili na ostatních, ale to, co jsme spáchali sami na sobě.

Vteřina dokáže rozhodnout ve válce a v životě také. Za pět minut zanikne civilizace nebo vznikne galaxie. Pět minut je moc.

Láska je jako zvon, který rozezní i to nejvzdálenější a nejlhostejnější srdce a promění je na nejkrásnější hudbu.

Když přijde no, zdá se život těžký, ale s prvními slunečními paprsky se všechno mění. Tak na sebe nech svítit slunce.

Myšlenky jsou jako kometa. Buď způsobí zázrak nebo zkázu.

Využij štěstí, které přináší okamžik, a radost naplní tvůj život.

Měň velké těžkosti v malé a malé v žádné.

Najdi si čas ke snění, prostor k životu a nech se vést svým srdcem.

Aby člověk mohl usilovat o to, co je možné, musí nejprve usilovat o to, co je nemožné.

Z toho, co nebylo a nebude, děljí obratní spisovatelé nejkrásnější příběhy o tom, co je.

Nezapomínejte se smát. Smích je znamením, že srdce je doma.

Nelze hledat lásku tam, kde neexistuje, stejně jako není možné ji skrývat tam, kde je.

Jakmile jednou jablko dozraje, nikdo  mu nedokáže navrátit zelenou barvu nevinnosti.

Se sluncem v srdci může i pršet.

Nejlepší způsob, jak předvídat budoucnost, je vytvářet ji.

Nevěř na zázraky. Spoléhej na ně.

Pořádek je pro blby, inteligent zvládne i chaos.

Příběh nevzniká v dobách, kdy ho vymýšlejí, ale znovu a znovu vzniká v dobách, kdy je vyprávěn.

Buď sám sobě světem a ve světě nehledej sebe.

Co z toho, že zítra bude líp, když vždy, když se ráno vzbudím, je dnes.

Na lítost je život krátký.

Neexistuje větší touha než ta vyniknout.

Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.

Všechno má své meze, jen láska a zvrácenost jsou bezbřehé.

Je lepší zapálit malou svíčku než proklínat temnotu.

Originální není ten, kdo nekopíruje, ale ten, koho nelze okopírovat.

Rada je to, co žádáme, když už stejně známe odpověď, ale raději bychom ji neznali.

Teorie lásky je božská. Její praxe ďábelská.

Nikdy nelze říct, jak brzy může být příliš pozdě.

Lidé se dělí na dvě skupiny. Na spořádané a nespořádané. O tom, kudy vede dělící čára, rozhodují ti spořádaní.

Jediný způsob, jak zjistit hranice možného, je překročit je směrem k nemožnému.

Důvodem, proč je pravda mnohem podivuhodnější než fantasie je, že pravda nemusí dávat smysl.

Víra není myšlenka podmaněné mysli, ale myšlenka, která si podmanila mysl.

Jediný způsob, jak si nedat zlomit srdce, je přestírat, že žádné nemáš.

Se včerejšími večery a nocemi je vždycky stejná potíž. Jsou pokaždné následovány dnešním ránem.

Není důležité, jestli sami sebe klamete, pokud si to nepřipouštíte a děláte to dobře.

Odvaha není absence strachu. Je to akce navzdory strachu.

Nad hroby proléváme nejtrpčí slzy nad nevyřčenými slovy a nevykonanými skutky.

I když jsi na správné cestě, můžou tě převálcovat, když tam jenom tak stojíš.

Co je pro jednoho potravou, to je pro druhého prudký jed.

Když se vydáš na cestu pomsty, vykopej dva hroby.

Kdo má právo říci, co je to v očích božích hřích?

Předpoklad je matkou průseru.

Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je vzdát se mu.

Duši dovedou vyléčit jenom smysly, zrovna tak, jako smysly dokáže vyléčit jenom duše.

Všechna dobrá předsevzetí mají stejný neblahý osud - ke všem vždycky dojde příliš pozdě.

Skepticismus je počátkem důvěřivosti.

Definovat znamené omezovat.

Všechny cesty vedou k jednomu cíli - deziluzi.

Člověk by nikdy neměl dělat nic, o čem by nemohl rozprávět po večeři.

Život se nedá řídit vůlí nebo předsevzetími. Život je otázka nervů, žilek a ponenáhlu budovaných komůrek, v nichž sídlí myšlenka a sní vášeň.

Morální kompas vám ukáže směr, ale nedonutí vás tam jít.

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

Chceš realizovat své sny? Probuď se!

Láska je povídka v citoslovcích.

Život není o počtu nadechnutí. Je o věcech, které dech berou.

Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu.
Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést.
Kráčej vedle mě a buď můj přítel.


Komentáře

Datum: 08.02.2014

Vložil: ivo zdražil

Titulek: citáty

Nekráčej přede mnou,možná za tebou nepůjdu,
Nekráčej za mnou,možná tě nedokážu vést,
Kráčej vedle mě a bud můj přítel.

Odpovědět

—————