Fobie

 FOBIE

je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí nebo situací. Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit. Fobie má svůj objekt, na který je vázána a podle kterého je také pojmenována. Existuje mnoho různých druhů fobií.

Psychické příznaky:


pocit, že okolí nebo on/a sám/a je změněn/a

obava ze ztráty kontroly, zešílení

obava ze ztráty vědomí

obava ze smrti

  

Fyzické příznaky:


 

bušení srdce,zrychlený puls

chvění se či třes

sucho v ústech

obtížné dýchání

bolesti na hrudníku neklid,

víření v břiše

závrať

točení hlavy

návaly horka nebo chladu

pocity znecitlivění nebo mravenčení


 

Příčiny fobie

Většina fobií vzniká především v dětství (nepříjemné vzpomínky, zkušenosti, vybavení spojitostí)Tyto fobie se většinou s přibývajícím věkem zmírňují nebo zcela vymizí.
psychické trauma
psychické poruchy osobnosti
druh povahové vlastnosti (labilní povahy bývají k fobiím náchylnější)

                                                                                                                                       Zdroj: www.wikipedie.cz


 

Druhy fobií


 

A

* ablutofobie – strach z prádla nebo koupání
* acarofobie – strach z hmyzu a štípnutí hmyzem
* acerofobie – strach z kyselosti
* acrofobie – strach z výšky
* aerofobie – strach z proudícího vzduchu
* agorafobie – strach z velkého prostoru nebo velkého davu lidí
* achluofobie – strach z temnoty
* aichmofobie – strach ze špičatých předmětů
* ailurofobie – strach z koček
* akrifobie – strach pisatele, že napsal něco nesprávně či nevhodně
* akrofobie – strach z hloubky
* akustikofobie – strach z hluku
* alektorofobie – strach ze slepic
* androfobie – strach žen z mužů
* antropofobie – strach z lidí
* apifobie – strach ze včel
* arachnofobie – strach z pavouků
* astrofobie – strach z přírodních úkazů, např. bouřky
* autofobie – strach ze sebe sama
* aviafobie – strach z létání

B

* bacilofobie – strach z bacilů a mikrobů či nákazy
* bakteriofobie – strach z bakterií či nákazy
* barofobie – strach z gravitace či atmosférického tlaku
* basifobie/basofobie – strach z chůze, neschopnost stát – obava upadnutí
* batofobie – strach z hloubek
* batrachofobie – strach z obojživelníků
* belonefobie – strach z jehly
* botanofobie – strach ze sazenic či rostlin
* brontofobie – strach z hromu

C

* cacofobie – strach z šerednosti
* cenotofobie – strach z čehokoli nového
* cibifobie – strach z jídla
* coulrofobie – strach z klaunů

D

* démonofobie (i demonofobie či daemonofobie) – strach z démonů, duchů či strašidel
* decidofobie – strach z rozhodování
* defecaloesiofobie – strach z bolestivých stolic
* deipnofobie – strach z jídelny
* demofobie – strach z lidí
* dendrofobie – strach ze stromů
* dromofobie – strach z ulic
* dysmorfofobie – strach z deformace či vlastní ošklivosti

E

* ekleziofobie – strach z kostela
* elektrofobie – strach z elektrických spotřebičů
* entomofobie – strach z hmyzu
* ephebifobie – strach z teenagerů (z náctiletých lidi)
* equinofobie – strach z koní
* eremofobie – strach ze samoty
* ereutofobie (erytrofobie) – strach z (nebo při) červenání
* ergofobie – strach z jednání, konání

F

* farmakofobie – strach z léků
* felinofobie – strach z koček (taky (ailurofobie, elurofobie, galeofobie, gatofobie)
* filemafobie – strach z líbání
* fobofobie – strach z vlastního strachu
* fotofobie – strach ze světla
* frigofobie – strach z chladu nebo chladných věcí
* frankofobie – strach z Francouzů
* fungofobie – strach z hub

G

* gamofobie – strach ze sňatku
* gefyrofobie – strach z mostů
* genofobie - strach ze sexu
* gynofobie – strach mužů z žen

H

* hamarkofobie – strach z omylů
* heliofobie – strach ze slunečního světla
* hematofobie – strach z krve
* herpetofobie – strach z plazů
* hexakosioihexekontahexafobie – strach z čísla 666
* hierofobie – strach z posvátných věcí
* hippopotomonstrosesquippedaliofobie – strach z dlouhých slov ( sáhodlouhých shluku písmen)
* homichlofobie – strach z mlhy (nebulofobie)
* homofobie – strach z homosexuálů
* hydrofobie – strach z vody či koupání
* hypnofobie – strach ze spánku
* helmintofobie – strach z červů

CH

* chromofobie – strach z barvy

I

* iatrofobie – strach z ordinace lékaře nebo doktorů
* ictofobie – strach z mozkové mrtvice
* idrosofobie – strach z pocení
* ichtyofobie – strach z ryb
* iofobie – strach z otravy jedem

K

* kairofobie – strach ze zmeškání správné příležitosti
* kakotechofobie – strach z nemotornosti
* karcinofobie/kancerofobie – strach před rakovinou
* klaustrofobie – strach z uzavřených prostor
* kleptofobie – strach z okradení či kradení
* koumpounofobie – strach z knoflíků [1] [2] [3]
* kremofobie – strach z pohledu do hloubky
* kyesofobie – strach z těhotenství
* kynofobie – strach ze psů

L

* lalofobie, laliofobie – strach z hovoru
* logofobie – strach z vlastního mluveného projevu, často provázen koktavostí
* logizomechanofobie – strach z počítačů či práce na nich
* lutrafobie – strach z vyder
* lyssofobie – strach ze vztekliny

M

* macrofobie – strach z dlouhého čekání
* mageirocofobie – strach z vaření
* maieusiofobie – strach z porodu
* maniofobie – strach ze zbláznění se
* megalofobie – strach z velkých věcí
* melofobie – strach z hudby
* musofobie – strach z myší
* myzofobie – strach před špínou, nákazou, znečištěním

N

* nebulafobie – strach z mlhy (homichlofobie)
* nekrofobie – strach ze smrti
* nelofobie – strach ze skla
* nosofobie – strach z nemocí a jejich následků
* nomatofobie – strach z jmen
* nomofobie – strach ze ztráty, odcizení mobilního telefonu (strach z nedostupnosti, ztráty kontaktů s jinými osobami...)
* nucleomitufobie – strach z nukleárních zbraní
* nyktofobie – strach před tmou a nocí, vyskytuje se zejména u neurotických dětí
* melanchofobie - strach z ticha, prázdnoty

O

* obesofobie – strach z tloustnutí (pocrescofobie)
* octofobie – strach z čísla 8
* ofidiofobie – strach z hadů
* olfaktofobie – strach z hluku
* olfaktofobie – strach z některých pachů (podle některých zdrojů i z hluku)
* onomatofobie – strach z vyslovení určitého čísla nebo slova
* ornitofobie – strach z ptáků jakéhokoliv druhu
* oxyfobie – strach z ostrých nástrojů

P

* pagofobie – strach z sněhu a mrazu
* panofobie/pantofobie – strach ze všeho
* paraskevidekatriafobie – strach z pátku 13.
* parazitofobie – strach z parazitů
* patofobie – strach z nemoci, choroby
* pedikulofobie – strach z zavšivení
* pedofobie – strach z dětí
* pocrescofobie – strach z tloustnutí (obesofobie)
* potamofobie – strach z tekoucí vody
* pseudofobie – strach ze lži
* pyrofobie – strach z ohně

R

* radiofobie – strach z ozáření
* ranidafobie – strach z žab
* rektofobie – strach z onemocnění konečníku

S

* siderodromofobie – strach z vlaků, ze železnice
* siderofobie – strach z hvězd
* sichmofobie – strach z ostří
* sitofobie – strach z jídla
* skotofobie – strach z temnoty
* sociální fobie – strach z pití, psaní, mluvení, čtení před ostatními

T

* tabofobie – strach před vysycháním míchy
* tafefobie – strach před možností být pohřben zaživa
* tanatofobie/thanatofobie – strach ze smrti
* teofobie – strach z božího trestu a hněvu
* tokofobie – ženský strach z porodu
* trichofobie – strach z vlasů
* triskaidekafobie – strach z čísla 13

U

* uranofobie – strach z nebe
* urofobie – strach z moči či pomočení se

V

* vacciofobie – strach z očkování
* venerofobie – strach z pohlavních nemocí
* venustrafobie – strach z krásných žen
* vermifobie – strach z červů a střevních parazitů
* vertigofobie – strach ze závrati
* vestifobie – strach z šatů
* virginitifobie – strach ze znásilnění
* vitricofobie – strach z narození nevlastnímu otci

W

* wiccafobie – strach z čarodějnic a kouzelnictví

X

* xanthofobie – strach ze žluté barvy nebo slova žlutý
* xenofobie – strach či odpor k cizincům, až strach ze všeho cizího
* xerofobie – strach ze střízlivosti
* xylofobie – strach z dřevěných předmětů a lesů

z

* zelofobie – strach z žárlivosti
* zemmifobie – strach z velikých hlodavců, např. krys
* zeusofobie – strach z Boha nebo božstev
* zoofobie – strach ze zvířat


 

Zdroj: www.krnac.cz


Komentáře

Datum: 26.01.2011

Vložil: Petr seth

Titulek: :o)

co strach z nedostatku rumu?:D

Odpovědět

—————