Murphyho zákony III

Čekáte-li doma na opraváře celý den a ani se nenete, přijde až večer. Odskočíte-li si na pět minut, přijde právě v té chvíli a odejde, než se stačíte vrátit.

Jak je minuta dlouhá, závisí na tom, z které strany k záchodu se nacházíte.

Domácí práce je taková práce, které si nikdo nevšimne - leda když není hotová.

Pračka se porouchá vždy za chodu.

  Z čehož vyplývá:

  K veškerým takovým nehodám dochází, když mají instalatéři zavřeno.

Pravidlo pro mytí sklenic: Skvrna, kterou se všemožně snažíte vyčistit, je z druhé strany.

Když už je nůž tak tupý, že s ním nejde nic uříznout, prst s ním uříznete vždycky.

Všechno je k snědku. Stačí to jemně nakrájet.

Kuchyňské zákony:

  Jakmile hodíte vařečku do dřezu, vzápětí ji budete potřebovat.

  Jakmile naměříte v odměrce mléko, vzápětí bude třeba naměřit mouku.

  Doba konzumace pokrmu je nepřímo úměrná době jeho přípravy.

  Ať uvaříte cokoliv, vždycky se najde někdo, kdo měl to samé k obědu.

Zákony kuchyňských nástrah:

  Víceúčelové přistroje neplní ani jednu funkci pořádně.

  Čím je přístroj dražší, tím méně ho budete používat.

  Jak jednou jídlo zkazíte, každá snaha o nápravu to jenom zhorší.

  Host nesnáší právě tu přísadu, kvůli které jste oběhali několik krámů.

V určitém okamžiku se z každého nástroje stává kladivo.

Zákony servisních oprav:

  Podaří-li se vám dostat k porouchané součástce, nemáte ji čím odmontovat.

  Máte-li ji čím odmontovat, nebudou mít novou na skladě.

  Budou-li ji mít na skladě, pak zjistíte, že ta původní byla v pořádku.

Pojistka se vztahuje na všechno, kromě toho, co se doopravdy stane.

Kdykoliv potřebujete zastavit u semaforu, abyste se nalíčila, vždycky je zelená.

Musíte-li zaparkovat o šest ulic dál, pak než dorazíte k domovu, uvolní se dvě místa přímo před vchodem.

Dokud nepotřebujete odbočit doleva, je silnice téměř prázdná.

Nikdo nedovede pořádně nadávat, dokud se nenaučí řídit.

Jedete-li rovnou za nosem, je vaším cílem nejbližší zatáčka.

Čím je rentgenový stůl chladnější, tím větší část těla se na něj musí položit.

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař.

Pravidlo skalních fanoušků: Jak lvové bijem o mříže - a pak si zabereme ta nejlepší místa.

Lepší rogalo v hrsti, nežli spadnout na střechu.

Jsou-li šance vyrovnané, prohrajete.

Zásady pro pacienty:

  To, že doktor umí vaši nemoc pojmenovat, jestě neznamená, že ví, o co jde.

  Čím jsou časopisy v čekárně starší a nudnější, tím déle musíte čekat, než na vás přijde řada.

  Otevřít lékovky, opatřené uzávěrem chránícím před otevřením dětmi, dělá problémy pouze dospělým.

  Když ji předpíše lékař, chutná i voda odporně.

  Začíná-li se váš stav zlepšovat, zřejmě něco leze na vašeho doktora.

Čím podrážděněji reagujete na nějakou informaci, tím méně pravdivá bývá.

Každý by měl mít nějaké přesvědčení. Já osobně jsem přesvědčen, že si dám ještě panáka.

Inteligence na naší planetě zůstavá ve svém souhrnu konstantní, počet obyvatel však neustále roste.

Je-li něco v životě příjemné, je to buď nezákonné, nemravné nebo to jde na tloušťku.

Každý se dá ošálit, jen vědět, jak NATO.

Nedělejte si starosti s tím, co si o vás myslí ostatní. Ti mají plnou hlavu toho, co si o nich asi myslíte vy.

Kdo se směje naposled - tomu zřejmě váš vtip nedošel.

Šance, že potkáte nějakého známého je tím větší, jsme-li právě s někým, s kým bychom nechtěli být viděni.

Sedlákovo krédo: V sobotu zasijte vítr - a v neděli se jděte pomodlit, aby letos byla neúroda.

Milování je jediná dřina, která stojí za to.

Manželka má své věci v prádelníku uložené vždy nahoře - na vašich věcech.

Člověk je tvor společenský - dobře mu tak.

Rychlost větru je tím vyšší, čím byl účes dražší.

Lékař může svou chybu ještě nějak zakamuflovat, architekt však může zákazníkovi pouze poradit, aby začal pěstovat vinnou révu.

Čím dřív odpadneš, tím více času budeš mít, abys chytil druhý dech.

Když ji nevyneseš, nikdo ti ji nepřebije.

Kouř z cigarety nebo ohýnku vám jde do obličeje přímo úměrně tomu, nakolik jste na kouř alergičtí.

V dvoupatrovém domě s výtahem je v devíti případech z deseti výtah v jiném poschodí než vy.

Vzdálenost odbavovací haly od vstupu do letadla je nepřímo úměrná tomu, kolik času máte, abyste letadlo stihli.

Ve chvíli, kdy vám letuška servíruje káv, vletíte s letadlem do vzdušného víru.

Ať si stoupnete k jakému chcete zavazadlovému pásu, váš kufr přijede na některém jiném.

Zákon fotografování:

1. Nejlepší záběry se nabízejí, jakmile vám dojde film.

2. Rozvněž tak nejlepší záběry jsou ty, při kterých jste nechali přikrytý objektiv.

3. A o ty nejlepší záběry, které se vám nakonec povedou, přijdete, když někdo znenadání otevře dveře temné komory.

Jakmile autor otevře poprvé signální výtisk, padne mu zrak na tu nejhorší tiskovou chybu v celé knize.

Pravidla kreslení:

1. Nikdy se nekresli s tím, co si můžeš překreslit odjinud.

2. Nikdy se nepřekresluj s tím, co si můžeš okopírovat.

3. Nikdy se nekopíruj s tím, co si můžeš vystřihnout a nalepit na papír.

Tráva rostoucí z prasklin v chodníku je stále zelená.

Míra viny je přímo úměrná tvrdošíjnosti zapírání.

Končí-li novinový titulek otazníkem, zní odpověď "ne".

Není lepší předsevzetí než být nositelem dobrých zpráv.

  Z čehož vyplývá:

  Přijdou-li špatné zprávy, je nejlepší zdržovat se mimo budovu.

Je těžké mít orlí křídla, když pracujete se samými slepicemi.

Výtah přijede v okamžiku, kdy si položíte tašky na zem.

Je-li něco přísně důvěrné, obvykle to někdo zapomene v kopírce.

Přehled praktických výmluv:

1. Ale toto je naše zavedená praxe.

2. Netušila jsem, že na to tak spěcháte.

3. Nikdo mi neřekl, že se tím mám dál zabývat.

4. Čekám právě na schválení.

5. Jak jsem měla vědět, že je to jinak?

6. To je jeho práce, ne moje.

7. Počkejte, až se vrátí šéf ,a zeptejte se jeho.

8. My obvykle chyby neděláme.

9. Netušila jsem, že je to tak důležité.

10. Mám spoustu práce, teď se tím nemohu zabývat.

11. Snas jsem vám to už řekla.

12. Od toho já tady nejsem.

Organizační princip:

1. Založíte-li něco do pořadače, budete sice vědět, kde to máte, ale v životě to už nebudete potřebovat.

2. Nezařadíte-li něco do pořadače, určitě to budete potřebovat, ale už nikdy nezjistíte, kde to máte.

Termín je den následující za týden po dohodnutém termínu.

Kancelářský počítač, který přes den perfektně funguje, se rozsype, zrovna,když si na něm večer přijdeme udělat nějakou svou práci.

Porouchané přístroje perfektně fungují, když přijde opravář.

Důležité dokumenty projevují svou důležitost tím, že se přesouvají z místa, kde jste je nechali, na místo, kde je zaboha nemůžete najít.

Kdo zaváhá - má asi pravdu.

Když všechno ostatní selže, zkuste to, co navrhoval šéf.

Dostanete-li dva protichůdné příkazy, splňte je oba.

Pravidlo inteligentního meloucháře: Zachraň (si), co  můžeš.

Zákon počítačového technika: Všecny přístupové otvory jsou o půl centimetru menší.

  Z čehož vyplývá:

  Pokud mají otvory správnou velikost, nejsou na správném místě.

Udeříte-li do dvou kláves na psacím stroji najednou, otiskne se vám vždy špatné písmeno.

Pravidla přesnosti:

1. Měř mikrometrem.

2. Označuj křídou.

3. Odděluj sekerou.

Není příhodnější chvíle, kdy odložit to, co děláte, než právě teď.

Máte-li vypracovat domácí písemnou práci, zapomenete, kde bydlíte.

Kapesní kalkulačce, která vám neomylně sloužila celý semestr, dojdou baterie zrovna ve chvíli, kdy sedíte u státnic z matematiky.

Ve všech matematických výpočtech se chyby vyskytují na opačném konci, než od kterého jste začali provádět kontrolu.

Chybovat je lidské, ale zpackat něco tak, že už to nejde spravit, to dokáže jen počítač.

Když nevíte, co děláte, dělejte to aspoň pořádně.

Zákon knihoven: Neexistují odpovědi, pouze odkazy.

Co je v závorkách, to se může zapomenout.

Zákon pro ty, kdo chtějí přežít postgraduální studium: Váš profesor nesmí nikdy zjistit, že existujete.

Pokud v textu technického rázu nerozumíte nějakému slovu, nevěšte hlavu. Text dává smysl i bez něj.

  Z čehož vyplývá:

  Jestli text bez toho slova smysl nedává, pak by ho nedával ani s ním.

Má-li možnost, bude vám příroda lhát přímo do očí.

Řešíme-li nějaký problém, je vždycky lepší znát odpověď předem.

Při pečlivě regulovaných hodnotách tlaku, teploty, objemu, vlhkosti a dalších proměnných veličin se každý živý organismus chová, jak se mu právě zachce.

Po vyčerpávajícím rozboru vzorku vždy přijde někdo oznámit, že jde o špatný vzorek, který nemá s řešeným problémem nic společného.

Neodpovídají-li fakta vaší teorii, je třeba se jich co nejrychleji zbavit.

Když vše ostatní selže, přečtěte si návod.

Když to zapojíte do zásuvky, běží to ještě lépe.

Jesltiže se něco zasekne, jděte na to silou. Jestli se to rozbije, stejně byste to museli vyměnit.

Z podlahy nic nespadne.

Jediný jazyk, který programátoři ovládají perfektně, jsou nadávky.

V jakékoliv projekční práci nelze dospět ke konečným závěrům v pátek odpoledne po čtvrté hodině.

Nemá smysl dělat si těžkou hlavu z překážek - pokud o žádných předem nevíte, někdo už se o ně postará.

Je-li zakázáno přístroj rozebírat, rozpadne se sám od sebe.

U technických parametrů začíná místo Ohmova zákona platit Murphyho zákon.

Postulát o vývoji elektroniky: Pokud tomu někdo rozumí, je to už zastaralé.

Revizorům jsou vždy podezřelé takové účty, kde je výsledná suma dělitelná pěti nebo deseti.

Pokrok neznamená, že se chybná teorie nahradí správnou. Pokrok pouze znamená, že se chybná teorie nahradí takovou, na které to není tolik znát.

Zákony fyziky:

1. Fakt je názor v tuhém skupenství.

2. Při vysoké teplotě a tlaku ztrácejí fakta na pevnosti.

3. Pravda je pružná.

Jsou dva druhy lidí: Jedni dělí lidi na dva druhy a druzí nikoliv.

Kdyby zedníci stavěli domy tak, jako programátoři sestavují programy, pak by první datel zničil civilizaci.

Nikdy předem nezdůrazňujte, že se chystáte říct něco významného.

Rozhodnout se, že se nerozhodnu, je také rozhodnutí. Neumět se rozhodnout, je debakl.

V každém geniálním díle odhalíme své vlastní zavržené nápady.

Zákon diskuze: Dva monology ještě netvoří dialog.

Moudrost znamená vědět, kdy se vyvarovat dokonalosti.

Své úspěchy známe sami, naše neúspěchy zná veřejnost.

Směruje-li politický systém do háje, stávají se z hajných profesionální politici.

První zákon politiky: Dbej o pozice opozice.

Tajemstvím úspěchu je upřímnost. Předstírejte ji a uvidíte.

Řekněte ne a pak začněte vyjednávat.

Pravidla zákona:

1. Svědčí-li proti vám fakta, ohánějte se zákonem.

2. Svědčí-li proti vám zákon, ohánějte se fakty.

3. Svědčí-li proti vám zákon i fakta, řvěte jako pominutý.

Blahoslavení chudí duchem, neboť jim budou za chvíli patřit vaše peníze.

Zachováš-li si chladnou hlavu, když ji všichni okolo už ztratili, pak jsi určitě nepochopil, o co běží.

Zákony účetnictví:

1. Předvaha nic neváží.

2. Provozní kapitál je brzdou provozu.

3. Likvidita je v likvidaci.

4. Návrat investic je v nenávratnu.

Ten, kdo miluje klobásy nebo zákony, by nikdy neměl být u toho, když vznikají.

V technologii vládnou dva druhy lidí: Jedni rozumějí tomu, co neřídí a druzí řídí to, čemu nerozumí.

Na vedení je nejtěžší nemít je dlouhé.

O ochotě vykonat určitou práci se mluví vždy v minulém čase.

První mylná představa o vedení podniku je, že něco takového existuje.

Zásady zbytečného spěchu:

1. Přijdete-li brzy, nekoná se to.

2. Pokud přijdete přesně včas, musíte čekat.

3. Opozdíte-li se, přijdete s křížkem po funuse.

Dá-li se něčí jméno patřičně zkomolit, povede se vám to.

Tuha u tužky se láme přímo úměrně důležitosti zaznamenávaných informací.

V každé organizaci se vždycky najde někdo, kdo ví, o co běží. Je třeba ho neprodleně propustit.

Přednášející s nejvíc uspávajícím hlasem hovoří hned po obědě.

Délka zprávy o rozvoji podniku je nepřímo úměrná velikosti rozvoje.

Podniková rada je jediná forma života mající dvanáct žaludků a žádný mozek.

Jednácté přikázání: Nezpapaláš.

Pravidlo zasedání výboru: Poté, co se hodinu upravuje znění jedné věty, rozhodne kdosi, že se celý odstavec vypustí.

Člověka, který ví, o čem mluví, nelze udolat argumenty.

Každá organizace má určitý počet míst vyhrazených pro naprosté blbce.

Jediná důležitá informace v organizaci podniku je vědět, kdo o čem ví.

Lacklandovy zákony:

1. Nikdy nebýt první.

2. Nikdy nebýt poslední.

3. Nikdy se na nic dobrovolně nehlásit.

Optimistu nelze příjemně překvapit.

Žádná práce není tak snadná, aby se nedala zbodat.

Věci, které nemají sobě rovna, se rovnají navzájem.

Optimista věří, že žijeme v tom nejlepším možném světě. Pesimista se bojí, že tomu tak skutečně je.

Že celý svět sestává z hliníku a umělé hmoty zjistíte ve chvíli, kdy potřebujete něco zaklepat na dřevo.

Mějte strpení a vada zmizí sama od sebe.
Poté, co napáchá co nejvíce škody.
A jestli to stálo za to, zakrátko se zase vrátí.

Ať se stane cokoliv, vždycky se najde někdo, kdo už na to dávno upozorňoval.

Nepovede-li se vám něco napoprvé, zničte všechny důkazy o tom, že jste se o to už pokoušeli.

V přesné matematické terminologii platí, že 1+1=2, přičemž "=" znamená "zřídka nebo vůbec ne".

Nikdo není tak oškliví, jako na své fotografii v pasu.

Průvodní jevy telefonátu:

1. Máte-li pero, chybí vám papír.

2. Máte-li papír, chybí vám pero.

3. Máte-li pero i papír, není co si zapsat.

Ve chvíli, kdy vám kočka blaženě usne na klíně, začne se vám chtít na záchod.

Předpokládaná užitečnost předmětu je nepřímo úměrná jeho skutečné užitečnosti od chvíle, kdy jej koupíte a zaplatíte.

1. Vlastníte-li něco dostatečně dlouho, můžete to vyhodit.

2. Vyhodíte-li to, budete to potřebovat, hned co to bude nenávratně pryč.

Je-li možno vodič zapojit dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumít, to umí vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl.

Jak jednou otevřete plechovku s červy, jediný způsob, jak je dostat zpět, je použít větší plechovku.
Nikdy neotvírej plechovku s červy, pokud nechceš jít na ryby.

Murphyho paradox: Nejméně vysilující je spolehnout se na vlastní síly.

Nos nelze dost dobře nestrkat nikam.

O´Toolův komentář k Murphyho zákonu: Murphy byl optimista.

Můžete stokrát dokázat nepravdivost lživého výroku. Stejně se najdou lidé, kteří mu uvěří.

Člověk by měl vždy dávat přednost pravděpodobně nemožnému před nepravděpodobně možným.

Že se něco pokazilo, zjistíte jedině tehdy, až na to několikrát doplatíte.

Vše funguje jenom proto, aby se to mohlo pokazit.

Krize nastává v okamžiku, kdy už nelze říct "pusťte to z hlavy".

Mlčení je setsakramentsky těžké vyvrátit.