Za peníze...

ZA PENÍZE
si můžeme
ale
koupit přepychový dům nekoupíme si přepychový domov
pořídit nádhernou svatbu nekoupíme si nádherné manželství
zaplatit sex nekoupíme si lásku
koupit příjemnou postel nekoupíme si příjemný spánek
koupit nejnovější hodiny "třeba i s vodotryskem" nekoupíme si čas
zařídit plné stoly dobrého jídla nekoupíme si dobrou chuť k jídlu
sehnat výborné léky nekoupíme si výborné zdraví
zajít do salónu krásy nekoupíme si krásu duše
koupit luxusní auto nekoupíme si pokojnou jízdu
získat výhodnou pozici v kariéře nekoupíme si respekt
koupit mnohé knihy nekoupíme si vědomosti
vystudovat vysoké školy přesto zůstat nemoudří
založit bohatá bankovní konta v podstatnějším nám bohatství unikne
pořídit výborný navigační systém v životě zůstat nezorientovaní
atd. ...

To první není špatné, však získat to druhé je lepší. Pokud by nejbohatší lidé byli nejšťastnější, pak by peníze byly prostředkem ke šťastnému životu. Máme co jíst, pít? Máme co na sebe? Máme střechu nad hlavou? OK, pak hledejme šťastný život v jiných hodnotách.

                                                                                                                                                                             zdroj: orisky.webz.cz