Evanescence - Forgive me

Text + překlad

Forgive me

 

Can you forgive me again
I don't know what I said
But I didn't meant to hurt you

I heard the words come out
I felt that I would die
It hurts so much to hurt you

Then you look at me
You're not shouting anymore
You're silently broken

I'd give anything now
To kill those words for you

Each time I say something I regret
I cry, I don't want to lose you
But somehow I know that you will never leave me

Cause you were made for me
Somehow I'll make you see
How happy you make me
I can't live this life
Without you by my side
I need you to survive

So stay with me
You look in my eyes and I'm screaming inside
That I'm sorry

And you forgive me again
You're my one true friend
And I never meant to hurt you

 

Odpusť mi
 

Můžeš mi znovu odpustit?

Nevím, co jsem řekla,

ale nechtěla jsem tě ranit.

 

Slyšela jsem ta slova plynout,

myslela jsem, že umřu,

tak moc bolelo ti ublížit.

 

Pak ses na mě podíval,

Už nekřičíš,

jsi jen tichý a zlomený.

 

Dala bych teď cokoliv,

abych ta slova zabila.

 

Vždycky, když řeknu něco, čeho lituju,

pláču, nechci tě ztratit,

ale nějak vím, že mě nikdy neopustíš.

 

Protože jsi byl stvořen pro mě,

Nějak ti ukážu,

jak šťastnou mě děláš.

Nemůžu žít tenhle život,

když nebudeš po mém boku.

Potřebuju tě, abych mohla žít.

 

Tak se mnou zůstaň.

Díváš se na mě a já uvnitř křičím,

že mě to mrzí.

 

A ty mi znovu odpustíš.

Jsi můj jediný opravdový přítel

a já jsem ti nikdy nechtěla ublížit.