Lose control

Text + překlad

Lose control

You don't remember my name.
I don't really care.
Can we play the game your way?
Can I really lose control?

Just once in my life,
I think it'd be nice,
Just to lose control, just once,
With all the pretty flowers in the dust.

Mary had a lamb.
His eyes black as coals.
If we play very quiet, my lamb,
Mary never has to know.

Just once in my life,
I think it'd be nice,
Just to lose control, just once.

If I cut you down to a thing I can use,
I fear there will be nothing good left of you.

Ztratit kontrolu

Nepamatuješ si mé jméno

Je mi to opravdu jedno.

Můžeme hrát podle tvých pravidel?

Můžu opravdu ztratit kontrolu?


Alespoň jednou v životě,

myslím, že by to bylo příjemné,

prostě ztratit kontrolu, alespoň jednou.

S těmi krásnými květy v prachu.


Mary měla jehňátko

s očima černýma jako uhel,

když si budeme hrát hodně potichu, mé jehňátko,

Mary se to nikdy nemusí dozvědět.


Alespoň jednou v životě,

myslím, že by to bylo příjemné,

prostě ztratit kontrolu, alespoň jednou.


Když z tebe udělám jen pouhou věc, kterou mohu využít,

bojím se, že z tebe už nezbyde nic dobrého.