A dangerous mind

Text + překlad

Dangerous mind

I'm searching for answers
cause something's not right.
I follow the signs,
I'm close to the fire.
I fear that soon you'll reveal
your dangerous mind.

It's in your eyes, what's on your mind.
I fear your smile and the promise inside.
It's in your eyes, what's on your mind.
I fear your presence, I'm frozen inside.

I'm searching for answers
not questioned before.
The curse of awareness,
there's no peace of mind.
As your true colours show
a dangerous sign.

It's in your eyes, what's on your mind.
I see the truth that you've buried inside.
It's in your eyes, what's on your mind.
There is no mercy, just anger I find.
I just have to know, while I still have time.
Do I have to run, or hide away from you?

It's in your eyes, what's on your mind.
I see the truth that you've buried inside.
It's in your eyes, what's on your mind.
There is no mercy, just anger I find.

 

Nebezpečná mysl

 

Hledám odpovědi,

protože něco není v pořádku.

Následuju znamení,

už přihořívá.

Bojím se, že brzy odhalíš

svou nebezpečnou mysl.

 

Vidím ti na očích, co máš v mysli,

bojím se tvého úsměvu a toho vnitřního slibu.

Vidím ti na očích, co máš v mysli,

bojím se tvé přítomnosti, mrazí mě z toho.

 

Hledám odpovědi,

na které se nikdy nikdo neptal.

Proklínám vědomí,

nemám v mysli klid.

Až se vybarvíš a odhalíš

nebezpečné znamení.

 

Vidím ti na očích, co máš v mysli.

Vidím pravdu, kterou jsi v sobě pohřbil.

Vidím ti na očích, co máš v mysli.

Není v nich žádné slitování, jen zlost.

Musím jen vědět, dokud mám ještě čas:

musím utéct nebo se před tebou schovat?

 

Vidím ti na očích, co máš v mysli.

Vidím pravdu, kterou jsi v sobě pohřbil.

Vidím ti na očích, co máš v mysli.

Není v nich žádné slitování, jen zlost.