Destroyed

Text + překlad

Destroyed

I did my best to please you
But my best was never good enough
Somehow you're only able to see
All I am not

Did you ever look behind
Aren't you afraid of the pieces you'll find
I have failed you
but you have failed me too

It's so easy to destroy
and condemn
The ones you do not understand
do you ever wonder if it's justified

It's so easy to destroy
and condemn
The ones you do not understand
in your life why didn't you ever try

I close my eyes as I walk the thin line
between love and hate
For the person with the same blood in his veins

You show no regrets
about all the things you did or said
I have failed you
but believe me
you failed me too

It's so easy to destroy
and condemn
The ones you do not understand
do you ever wonder if it's justified

It's so easy to destroy
and condemn
The ones you do not understand
in your life why didn't you ever try

It's so easy to destroy
and condemn
The ones you do not understand
do you ever wonder if it's justified

It's so easy to destroy
and condemn
The ones you do not understand
do you ever wonder if it's justified

Zničená

Dělala jsem, co jsem mohla, abych tě potěšila,
ale nikdy to nebylo dost,
nějak dokážeš vidět jenom

to, co nejsem.


 

Ohlédl ses někdy zpět?

Nebojíš se těch střípků, které najdeš?

Zklamala jsem tě,

ale tys mě taky zklamal.


Je to tak snadné, zničit

a odsoudit

ty, kterým nerozumíš.

Ptal ses někdy, jestli je to spravedlivé?


Je to tak snadné, zničit

a odsoudit

ty, kterým nerozumíš.

Proč ses o to nikdy nepokusil?


Zavírám oči, když kráčím po té tenké hranici

mezi láskou a nenávistí

pro toho, komu v žilách koluje stejná krev.

Neprojevuješ žádnou lítost

nad tím, co jsi kdy udělal nebo řekl.

Zklamala jsem tě,

ale věř mi,

tys mě taky zklamal.

Je to tak snadné, zničit

a odsoudit

ty, kterým nerozumíš.

Ptal ses někdy, jestli je to spravedlivé?


Je to tak snadné, zničit

a odsoudit

ty, kterým nerozumíš.

Proč ses o to nikdy nepokusil?


Je to tak snadné, zničit

a odsoudit

ty, kterým nerozumíš.

Ptal ses někdy, jestli je to spravedlivé?