Angels

Text + překlad

Angels

Sparkling angel I believed
You were my saviour in my time of need.
Blinded by my faith I couldn't hear
All the whispers, the warnings so clear.
I see the angels,
I'll lead them to your door.
There's no escape now,
No mercy no more.
No remorse cause I still remember

The smile when you tore me apart.
You took my heart,
Deceived me right from the start.
You showed me dreams,
I wished they'd turn into real.
You broke a promise and made me realize.
It was all just a lie.

Sparkling angel, I couldn't see
Your dark intentions, your feelings for me.
Fallen angel, tell me why?
What is the reason, the thorn in your eye?
I see the angels,
I'll lead them to your door
There's no escape now
No mercy no more
No remorse cause I still remember

The smile when you tore me apart
You took my heart,
Deceived me right from the start.
You showed me dreams,
I wished they'd turn into real.
You broke a promise and made me realize.
It was all just a lie.
Could have been forever.
Now we have reached the end.

This world may have failed you,
It doesn't give you a reason why.
You could have chosen a different path in life.

The smile when you tore me apart.
You took my heart,
Deceived me right from the start.
You showed me dreams,
I wished they'd turn into real.
You broke the promise and made me realize.
It was all just a lie.
Could have been forever.
Now we have reached the end.

 

Andělé

Zářivý anděli, věřila jsem,
žes byl můj zachránce, když jsem to potřebovala,
zaslepená vírou jsem neslyšela
ty tiché hlasy, ta jasná varování
Vidím anděly,
dovedu je k tvým dveřím
už není kam utéct,
už žádná milost,
žádná lítost, protože si pořád pamatuju

Ten úsměv, kdy jsi mě zničil.
Vzal jsi mi srdce,
podvedls mě hned na začátku,
ukázals mi sny,
chtěla jsem, aby se splnily
Nedodržel jsi slib a já jsem pochopila,
Že to všechno byla lež

Zářivý anděli, neviděla jsem
tvoje temné úmysly, tvé city ke mně,
padlý anděli, řekni mi proč?
Co je ten důvod, ten trn v tvém oku?
Vidím anděly,
dovedu je k tvým dveřím
už není kam utéct,
už žádná milost,
žádná lítost, protože si pořád pamatuju

Ten úsměv, kdy jsi mě zničil.
Vzal jsi mi srdce,
podvedls mě hned na začátku,
ukázals mi sny,
chtěla jsem, aby se splnily
Nedodržel jsi slib a já jsem pochopila,
že to všechno byla lež
Mohlo to tak být navždy,
ale teď je konec.

Možná jsi v tomhle životě neuspěl,
ale to tě neomlouvá.
Mohl sis vybrat jinou cestu.

Ten úsměv, kdy jsi mě zničil.
Vzal jsi mi srdce,
podvedls mě hned na začátku,
ukázals mi sny,
chtěla jsem, aby se splnily
Nedodržel jsi slib a já jsem pochopila,
že to všechno byla lež
Mohlo to tak být navždy,
ale teď je konec.