Jillian

Text + překlad

Jillian

 

I've been dreaming for so long,
to find a meaning to understand.
The secret of life,
why am I here to try again?

Will I always, will you always
see the truth when it stares you in the face?
Will I ever, will I never free myself
by breaking these chains?

I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back, it's my fault.
Your destiny is forlorn,
have to live till it's undone.
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back and then at last I'll be on my way.

I've been living for so long,
many seasons have passed me by.
I've seen kingdoms through ages
rise and fall, I've seen it all.

I've seen the horror, I've seen the wonders
happening just in front of my eyes.
Will I ever, will I never free myself by making it right?

I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back, it's my fault.
Your destiny is forlorn,
have to live till it's undone.
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back and then at last I'll be on my way.

Jillian our dream ended long ago.
All our stories and all our glory I held so dear.
We won't be together
for ever and ever, no more tears.
I'll always be here until the end.

Jillian, no more tears.
Jillian, no more tears.

I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back, it's my fault.
Your destiny is forlorn,
have to live till it's undone.
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back and then at last I'll be on my way.


 

Jillian

 

Snila jsem příliš dlouho,

abych našla smysl a porozuměla.

Tajemství života,

proč jsem tady, abych to zkusila znovu?

 

Poznám vždycky, poznáš vždycky

pravdu, když ji budeš mít před očima?

Podaří se mi někdy nebo nepodaří osvobodit se

zlomením těch pout?

 

Dala bych své srdce, dala bych svou duši,

vrátila bych to zpátky, je to moje chyba,

tvůj osud je ztracený, musíš žít, dokud se to neuzavře,

dala bych své srdce, dala bych svou duši,

vrátila bych to zpátky a pak už konečně půjdu svou cestou.

 

Žila jsem tak dlouho,

tolik let mě míjelo,

viděla jsem království v průběhu věků

vzestupy a pády, to všechno jsem viděla.

 

Viděla jsem hrůzy, viděla jsme zázraky,

jak se dějí přímo před mýma očima,

Podaří se mi někdy nebo nepodaří osvobodit se tím, že to napravím?

 

Dala bych své srdce, dala bych svou duši,

vrátila bych to zpátky, je to moje chyba,

tvůj osud je ztracený, musíš žít, dokud se to neuzavře,

dala bych své srdce, dala bych svou duši,

vrátila bych to zpátky a pak už konečně půjdu svou cestou.

 

Jillian, náš sen skončil už dávno,

všechny naše příběhy a všechna naše sláva, které jsem si tak cenila,

Nemůžeme spolu být

navždy, už žádné slzy.

Vždycky tu budu, až do konce.

 

Jillian, už žádné slzy.

Jillian, už žádné slzy.

 

Dala bych své srdce, dala bych svou duši,

vrátila bych to zpátky, je to moje chyba,

tvůj osud je ztracený, musíš žít, dokud se to neuzavře,

dala bych své srdce, dala bych svou duši,

vrátila bych to zpátky a pak už konečně půjdu svou cestou.