Stand my ground

Text + překlad 

Stand my ground

I can see
when you stay low nothing happens.
Does it feel right?
Late at night
things I thought I put behind me
haunt my mind.

I just know there's no escape now
once it sets its eyes on you.
But I won't run, have to stare it in the eye.

Chorus:
Stand my ground, I won't give in.
No more denying, I've got to face it.
Won't close my eyes and hide the truth inside.
If I don't make it,
someone else will stand my ground.

It's all around, getting stronger,
coming closer, into my world.
I can feel that it's time for me to face it,
can I take it?
Though this might just be the ending
of the life I held so dear.
But I won't run,
there's no turning back from here.

All I know for sure is I'm trying.
I will always stand my ground.

Stand my ground, I won't give in.
I won't give up, no more denying.
I've got to face it.
Won't close my eyes and hide the truth inside.
If I don't make it,
someone else will stand my ground.
 

I won't give in, no more denying.
I've got to face it.
Won't close my eyes and hide the truth inside.
If I don't make it,
someone else will stand my ground.

 

Zůstanu na svém místě  

Vidím,

že když zůstaneš zticha, nic se nestane

Je to tak správně?

Pozdě v noci

věci, o kterých jsem myslela, že už jsou za mnou

pronásledují mou mysl

 

Teď už vím, že není úniku,

jakmile na tebe upře své oči,

ale já neuteču, musím se tomu postavit čelem

 

Zůstanu na svém místě a nepodlehnu.

Už žádné popírání, musím tomu čelit.

Nebudu zavírat oči a skrývat pravdu uvnitř.

Když to neudělám já,

někdo jiný se zaujme mé místo.

 

Je to všude kolem, sílí to,

vkrádá se to do mého světa.

Cítím, že už je čas se tomu postavit.

Dokážu to,

i když to může znamenat konec

života, který jsem tak milovala?

Ale já neuteču,

odtud už není návratu.

 

Jediné, co vím opravdu jistě je, že se snažím

Vždycky budu stát na svém místě.

 

Zůstanu na svém místě a nepodlehnu.

Nevzdám to. Už žádné popírání,

musím tomu čelit.

Nebudu zavírat oči a skrývat pravdu uvnitř.

Když to neudělám já,

někdo jiný se zaujme mé místo.

  

Zůstanu na svém místě a nepodlehnu.

Už žádné popírání, musím tomu čelit.

Nebudu zavírat oči a skrývat pravdu uvnitř.

Když to neudělám já,

někdo jiný se zaujme mé místo.