Overcome

Text + překlad

Overcome

Where are the heroes
in my time of need
Is my crying abandoned?
Or have they gone, oh no.

They just tend to stand
out of the rain.
Thinking but not acting,
that they're not to blame.

Falling and crawling
A fight to stand up
Memory still haunts me
in the dead of night.

Over and over
I felt so small
But one day I'll be stronger
and you better watch out.

I will overcome,
in violence there's silence, oh no,
it can't be undone.
I will overcome,
knowing that I'm not the only one.
I will overcome
it's the only way to carry on.

Where are the saviours?
Afraid of the toll.
Sorry, do my nine inch nails
slash your soul?

Such heroes,
throwing stones
straight at the one,
who is standing alone?

Twisting and turning,
it's always the same,
the truth is never honest,
when you're to blame.

Pushing and pulling,
never give in,
one day I wish,
you see you're not so beautiful within.

I will overcome,
in violence there's silence, oh no,
it can't be undone.
I will overcome,
knowing that I'm not the only one.
I will overcome
it's the only way to carry on.

Run and run.
Run and run.

I will overcome,
in violence there's silence, oh no,
it can't be undone.
I will overcome,
knowing that I'm not the only one.
I will overcome
it's the only way to carry on.

I will overcome.

Zvítězím

Kde jsou hrdinové,

když je potřebuji?

Neslyší můj pláč?

Nebo prostě jen odešli? Oh, ne.

 

Prostě se jen snaží

do ničeho nenamočit.

Raději myslí než konají,

aby je nikdo nemohl vinit.

 

Úklony a podlézání,

boj o postavení,

vzpomínky mě stále pronásledují,

když končí noc.

 

Znovu a znovu,

jsem se cítila tak slabá,

ale jednoho dne budu silnější,

a ty by ses pak měl mít na pozoru.

 

Já zvítězím,

v násilí je mlčenlivost, oh ne,

nemůže to tak zůstat.

Já zvítězím,

vím, že nejsem jediná.

Já zvítězím,

je to jediný způsob, jak pokračovat.

 

Kde jsou zachránci?

Bojí se zúčtování.

Promiň, drásají mé devět palců dlouhé nehty

tvou duši?

 

Jací jsou to hrdinové,

když hážou kameny

na toho,

kdo stojí sám?

 

Vykrucování a vymlouvání,

pořád to samé,

pravda není nikdy upřímná,

když tě obviňují.

 

Budu se vtírat a tlačit,

nikdy to nevzdám.

Přeju si, abys jednoho dne uviděl,

že uvnitř nejsi tak krásný.

 

Já zvítězím,

v násilí je mlčenlivost, oh ne,

nemůže to tak zůstat.

Já zvítězím,

vím, že nejsem jediná.

Já zvítězím,

je to jediný způsob, jak pokračovat.

 

Utíkej, utíkej,

utíkej, utíkej.

 

Já zvítězím,

v násilí je mlčenlivost, oh ne,

nemůže to tak zůstat.

Já zvítězím,

vím, že nejsem jediná.

Já zvítězím,

je to jediný způsob, jak pokračovat.

 

Já zvítězím.