Ice queen

Text + překlad

 Ice queen

When leaves have fallen
And skies turned into grey
The night keeps on closing in on the day
A nightingale sings his song of farewell
You better hide for her freezing hell

On cold wings she's coming
You better keep moving
For warmth, you'll be longing
Come on just feel it
Don't you see it?
You better believe it

When she embraces
Your heart turns to stone
She comes at night when you are all alone
And when she whispers
Your blood shall run cold
You better hide before she finds you

Whenever she is raging
She takes all life away
Haven't you seen?
Haven't you seen?
The ruins of our world

Whenever she is raging
She takes all life away
Haven't you seen?
Haven't you seen?
The ruins of our world

She covers the earth with a breathtaking cloak
The sun awakes and melts it away
The world now opens its eyes and sees
The dawning of a new day

On cold wings she's coming
You better keep moving
For warmth, you'll be longing
Come on just feel it
Don't you see it?
You better believe it

Whenever she is raging
She takes all life away
Haven't you seen?
Haven't you seen?
The ruins of our world

Whenever she is raging
She takes all life away
Haven't you seen?
Haven't you seen?
The ruins of our world

Ledová královna

Když spadlo listí

a obloha zešedla,

noc začala pohlcovat den.

Slavík zpívá svou píseň na rozloučenou,

raději se schovej před jejím mrazivým peklem.


Přilétá na ledových křídlech,
raději uteč,
za teplem, po kterém budeš toužit,
Tak pojď, jen to zkus,
nevidíš to?
Raději tomu věř.

Když tě obejme,

tvé srdce se promění v kámen,

Přichází v noci, když jsi sám,

a když šeptá,

tvá krev zchladne,

měl by ses schovat, než tě najde.

 

Kdykoliv se rozzuří,

ničí všechen život,

Neviděls to?

Neviděls to?

Ty ruiny tvého světa

 

Kdykoliv se rozzuří,

ničí všechen život,

Neviděls to?

Neviděls to?

Ty ruiny našeho světa

 

Pokrývá zemi dechberoucím pláštěm,

slunce se probouzí a všechno taje,

svět otvírá oči a vidí,

úsvit nového dne.

 

Přilétá na ledových křídlech,

raději uteč,

za teplem, po kterém budeš toužit,

Tak pojď, jen to zkus,

nevidíš to?

Raději tomu věř.

 

Kdykoliv se rozzuří,

ničí všechen život,

Neviděls to?

Neviděls to?

Ty ruiny našeho světa

 

Kdykoliv se rozzuří,

ničí všechen život,

Neviděls to?

Neviděls to?

Ty ruiny našeho světa