All I need

Text + překlad

All I need

I’m dying to catch my breath
Oh why don’t I ever learn?
I’ve lost all my trust,
though I’ve surely tried to turn it around

Can you still see the heart of me?
All my agony fades away
when you hold me in your embrace

Don’t tear me down for all I need
Make my heart a better place
Give me something I can believe
Don’t tear me down
You’ve opened the door now, don’t let it close

I’m here on the edge again
I wish I could let it go
I know that I’m only one step away
from turning it around

Can you still see the heart of me?
All my agony fades away
when you hold me in your embrace

Don’t tear me down for all I need
Make my heart a better place
Give me something I can believe

Don’t tear it down, what’s left of me
Make my heart a better place

I tried many times but nothing was real
Make it fade away, don’t break me down
I want to believe that this is for real
Save me from my fear
Don’t tear me down

Don’t tear me down for all I need
Make my heart a better place
Don’t tear me down for all I need
Make my heart a better place

Give me something I can believe
Don’t tear it down, what’s left of me
Make my heart a better place
Make my heart a better place

 

 

 

Vše, co potřebuji


 

Umírám touhou chytit dech,

proč se nikdy nepoučím?

Ztratila jsem víru,

přestože jsem se snažila to změnit.


 

Vidíš pořád moje srdce?

Všechna má bolest se vytrácí,

když mě držíš v objetí.


 

Neshazuj mě pro to, co potřebuji,

udělej z mého srdce lepší místo,

dej mi něco, čemu můžu věřit.

Neshazuj mě,

otevřel jsi dveře, nenech je zavřít.


 

Jsem zas na hraně,

přeju si, abych to mohla nechat být.

Vím, že jsem jenom krůček od toho,

abych to změnila.


 

Vidíš pořád moje srdce?

Všechna má bolest se vytrácí,

když mě držíš v objetí.


 

Neshazuj mě pro to, co potřebuji,

udělej z mého srdce lepší místo,

dej mi něco, čemu můžu věřit.


 

Neshazuj to, co ze mě zbylo,

udělej z mého srdce lepší místo.


 

Tolikrát jsem se snažila, ale nic nebylo skutečné.

Přinuť to zmizet, netrap mě.

Chci věřit, že tohle je skutečné.

Zachraň mě před mým strachem,

neshazuj mě.


 

Neshazuj mě pro to, co potřebuji,

udělej z mého srdce lepší místo.

Neshazuj mě pro to, co potřebuji,

udělej z mého srdce lepší místo.


 

Dej mi něco, čemu můžu věřit.

Neshazuj to, co ze mě zbylo.

Udělej z mého srdce lepší místo.

Udělej z mého srdce lepší místo.